Otago Rapid Club Champs L1 2021 - Round 6

Cross Table

No Name         Feder Loc Club Total 1  2  3  4  5  6 

1 Johnson, Quentin J F A   2004 OT  11   2:1 2: 3:0 3:1 7:1 7:1
2 Suazo, Benedict   A   1909 OT  10   1:0 1: 7:0 7:1 3:1 3:1
3 Lamont, Iain     A   1960 OT  9.5  7:1 7:1 1:1 1:0 2:0 2:0
4 Sarfas, Edward    B   1742 OT  9   12:0 12: 6:1 6:1 9: 9:1
5 Southgate, Brent   D   1337 OT  8   22:1 22:1 13:1 13:1 14:0 0: 
6 Gold, Hamish R    B   1467 OT  7.5  9:1 9:1 4:0 4:0 12:+ 12:+
7 Suggate, Romero   A   1832 OT  7.5  3:0 3:0 2:1 2:0 1:0 1:0
8 Duffield, Terence  C   1476 OT  6.5  10:1 10:0 21:+ 21:+ 11:1 11:0
9 Paulsen, Jens    B     OT  6   6:0 6:0 10:0 10:0 4: 4:0
10 High, Ryan      C   1347 OT  5.5  8:0 8:1 9:1 9:1 21:+ 21:+
11 Clarkson, Robert D  C   1436 OT  5.5  21:1 21:1 0:  0:  8:0 8:1
12 Oseki, Noah     B   1346 OT  5   4:1 4: 0:  0:  6:- 6:-
13 Armstrong, John F  D   1335 OT  5   18:0 18:1 5:0 5:0 16:0 15:1
14 Lukic, Joshua    E     OT  4.5  16:1 25:1 15:0 23:1 5:1 20:
15 McIntosh, Fen    E   1338 OT  3.5  25:1 23: 14:1 16:1 20:0 13:0
16 Nisa, Hildon     E   1248 OT  3   14:0 20:1 23:1 15:0 13:1 19:0
17 Santiago, Emmanuel  E     OT  3   0:  0: 20:1 19:1 0:0 23:1
18 Wright, Nicholas   D   1741 OT  3   13:1 13:0 0:  0:  0:  0: 
19 McDermott, Calan   E     OT  3   0:  0: 25:1 17:0 23:1 16:1
20 Donaldson, Connor  E   955 OT  2.5  23:0 16:0 17:0 25:1 15:1 14:
21 Tups, Alex      C     OT  2.5  11:0 11:0 8:- 8:- 10:- 10:-
22 Loretan, Alf     D   1175 OT  2   5:0 5:0 0:  0:  0:  0: 
23 Lau, Jared      E   1405 OT  1.5  20:1 15: 16:0 14:0 19:0 17:0
24 Pitt, Michael D T  E     OT  1   0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
25 Chan, Sloane     E   827 OT  0   15:0 14:0 19:0 20:0 0:0 0:0

Ratings (Local)

No Name         Loc Id Loc Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Johnson, Quentin J F 10632SM 2004 OT  4.5/6 3.84   7 1900 2093
2. Lamont, Iain     11045SM 1960 OT  3.0/6 3.36  -4 1915 1915
3. Suazo, Benedict   17094AM 1909 OT  3.5/6 2.82   7 1932 1989
4. Suggate, Romero   17516JM 1832 OT  1.0/6 1.98  -10 1958 1685
5. Sarfas, Edward    11319SM 1742 OT  2.5/4 3.52  -10 1407 1502
6. Gold, Hamish R    10798SM 1467 OT  0.0/2 0.34  -3 1742  743
7. Oseki, Noah     17057JM 1346 OT  1.5/2 0.16  13 1742 1935
8. Paulsen, Jens           OT  0.5/6      1519 1118
9. Duffield, Terence  11173SM 1476 OT  2.0/4 2.48  -5 1392 1392
10. Clarkson, Robert D  10796VM 1436 OT  1.0/2 0.88   1 1476 1476
11. High, Ryan      16721AM 1347 OT  1.0/2 0.66   3 1476 1476
12. Tups, Alex            OT  0.0/2      1436  437
13. Wright, Nicholas   17634JM 1741 OT  1.0/2 1.84  -8 1335 1335
14. Southgate, Brent   10929VM 1337 OT  4.0/4 2.44  16 1255 2254
15. Armstrong, John F  12204VM 1335 OT  2.0/6 1.98   0 1457 1332
16. Loretan, Alf     16817SM 1175 OT  0.0/2 0.58  -6 1337  338
17. Lau, Jared      17633JM 1405 OT  1.5/3 2.34  -8 1180 1180
18. McIntosh, Fen    17417JM 1338 OT  2.5/5 3.70  -12 1154 1154
19. Nisa, Hildon     16062AM 1248 OT  3.0/4 1.96  10 1258 1451
20. Donaldson, Connor  17635JM 955 OT  2.0/4 0.76  12 1205 1205
21. Chan, Sloane     17636AM 827 OT  0.0/2 0.26  -3 1147  148
22. Lukic, Joshua           OT  4.5/6      1185 1223
23. McDermott, Calan         OT  3.0/3      1160 1198
24. Pitt, Michael D T         OT            0   0
25. Santiago, Emmanuel        OT  2.0/2      1180 1205
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com